Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

I Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych

GARDZIENICE, 25-27 X 2013

Nowe kierunki badań teatralnych. W stulecie teatrologii w Polsce

We współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

PROGRAM

Piątek, 25 X

godz. 16.00

Inauguracja, powitanie uczestników (Włodzimierz Staniewski, Wojciech Dudzik)

 

godz. 16.30

I. Skoro go nie ma: Mitologie teatrologii

 1. Wojciech Dudzik (UW): Mitologie teatrologii (tekst)
 2. Dorota Sajewska (UW): Mit efemeryczności teatru (tekst)
 3. Grzegorz Niziołek (UJ): Czy o tym trzeba milczeć?
 4. Zbigniew Majchrowski (UG): Od rekonstrukcji (przedstawień) do dekonstrukcji (legend)
 5. Patryk Kencki (IS PAN): Teatrologiczne mitologie a widowiska staropolskie (tekst)
 6. Krystyna Duniec (IS PAN): Historia oddolna. Subaltern study polskiego teatru

 

godz. 21

Spektakl Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” Oratorium Pytyjskie

 

Sobota, 26 X

godz. 9.45

Referat gościnny

Gerald Siegmund (Uniwersytet Justusa Liebiga, Giessen): Addressing History: Performance Space as memory space (tekst)

 

godz. 10.30

II. Z jakim przestajesz, takim się stajesz: Badania teatralne i ich subdyscypliny

 1. Dobrochna Ratajczakowa (UAM): Rozważania o teatrologii. Próba opisu sytuacji (tekst)
 2. Rafał Maciąg (UJ): Teatr, teatrologia na początku XXI wieku, uwikłanie w historię (tekst)
 3. Agata Chałupnik (UW): Teatr w kulturze – poetyka kulturowa teatru (tekst)
 4. Tomasz Kubikowski (AT): Wokół słowa na „p.” (wypowiedź pisemna) (tekst)
 5. Artur Duda (UMK): Sprzężenie zwrotne w teatrze i teatrologii (tekst)
 6. Daniel Sanjuan Ciepielewski (UŁ): Zmiana, ewolucja czy rewolucja? Reorientacja badań teatrologicznych (tekst)
 7. Agnieszka Jelewska (UAM): Teoria wielkiego wyboru. Teatrologia w galaktyce humanistyki (tekst)

 

godz. 13.30

Referat gościnny

Jan Jiřík (Uniwersytet Karola, Praga): Polskie badania teatru z perspektywy czeskiej

 

godz. 15.30

Prezentacja przestrzeni Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych (oprowadza Włodzimierz Staniewski).

 

godz. 16.30

III. Wet za wet: Praktyka i teoria w polskich badaniach teatralnych

 1. Dariusz Kosiński (UJ): Wet za wet (a mur zburzę!) (tekst)
 2. Włodzimierz Staniewski (OPT „Gardzienice”): Wierny ogrodnik… teatru
 3. Ireneusz Guszpit (UWr, PWST Wr): O praktykowaniu myślenia o teatrze (tekst)
 4. Weronika Szczawińska (IS PAN) / Bartosz Frąckowiak (UAM): Instytucje, pojęcia, obiekty. Praktyka teoretyczna i teoria w ruchu
 5. Joanna Ostrowska (UAM): Tworzenie jako badanie, badanie naukowe jako performowanie (tekst)
 6. Agnieszka Wanicka (UJ): Wet za wet, czyli historia teatru i praktyka (tekst)
 7. Marzenna Wiśniewska (UMK): Teatrolog jako animator, czyli sprawa pedagogiki teatru (tekst)

 

godz. 20.30

Pokaz filmowy

 

Niedziela, 27 X

godz. 9.45

IV. Dom otwarty: Badania teatralne i PTBT – cele, projekty, zadania

 1. Małgorzata Leyko (UŁ) – prowadzenie panelu
 2. Anna Kuligowska-Korzeniewska (AT): 220. urodziny Fredry. Udział Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru / Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych w obchodzie jubileuszu (tekst)
 3. Dorota Buchwald (IT): Elektroniczna encyklopedia teatru polskiego
 4. Ewa Wąchocka (UŚ): Intymne – Prywatne – Publiczne (zespołowy projekt badawczy Zakładu Teatru i Dramatu UŚ) (tekst)
 5. Ewelina Godlewska-Byliniak, Katarzyna Kułakowska, Agata Łuksza (UW): Feministyczne badania nad teatrem (projekt badawczo-edytorski HyPaTia / badania zespołowe IKP UW) (tekst)
 6. Dorota Sosnowska (UW): Sztuki wykonawcze: źródła i mediacje (projekt badawczy NPRH) (tekst)
 7. Karolina Prykowska-Michalak (UŁ): Rozwój systemów organizacji teatrów w państwach UE (projekt badawczy NCN) (tekst)
 8. Agata Adamiecka-Sitek (IT): Źródła teatru on-line