Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

Deklaracja Dostępności

Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

Data publikacji strony internetowej: 2024-02-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-03.