Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych (PTBT) zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 23 kwietnia 2012, a następnie, 26 lipca 2012, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000427862. PTBT kontynuuje tradycje Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, które zakończyło działalność, by stworzyć miejsce dla stowarzyszenia o szerszym profilu, integrującego badaczy dramatu, teatru i widowisk różnych specjalności.

Celem Towarzystwa jest:

Towarzystwo pragnie realizować swoje cele przez:

Towarzystwo ma zasięg ogólnopolski. Składka członkowska wynosi 100 zł rocznie (pracownicy emerytowani i doktoranci 50 zł).

English