Polskie Towarzystwo Badań TeatralnychKonferencje i CFP

Informacje o organizowanych konferencjach oraz call for papers prosimy przesyłać na adres:

Reformy, rewolucje, ewolucje: Przemiany teatru muzycznego XVIII i XIX wieku

Organizatorzy: Zakład Muzykologii oraz Pracownia Teatru Dawnego Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Termin: 21-22 listopada 2023
Szczegóły: program.

THEATRE FOR THE 21ST CENTURY (20th edition of International Conference on Theatrology in Banská Bystrica)

Organizatorzy: Faculty of Dramatic Arts, Academy of Arts in Banská Bystrica, Institute of Theatre and Film Research of The Art Research Centre of the Slovak Academy of Sciences
Call for papers (deadline): 20 września 2023
Termin: 24-25 listopada 2023
Szczegóły: w załączniku, formularz zgłoszeniowy

Czy istnieje polska szkoła historii i krytyki teatru?

Organizatorzy: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
Call for papers (deadline): 15 września 2023
Termin: 11-12 grudnia 2023
Szczegóły: w załączniku

Reformy, rewolucje, ewolucje. Przemiany teatru muzycznego w XVIII i XIX wieku

Organizatorzy: Zakład Muzykologii IS PAN, Pracownia Teatru Dawnego IS PAN
Call for papers (deadline): 30 września 2023
Termin: 21-22 listopada 2023
Szczegóły: w załączniku

CFP "Performera" – "Ruchy (nowego) świata. Choreografie jako języki, praktyki i relacje ze światem ”

Organizatorzy: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, "Performer"
Call for papers (deadline): 15 lipca 2023
Szczegóły: w załączniku

CFP "Monitor Encyklopedii Teatru Polskiego": Zespół teatralny

Organizatorzy: "Monitor Encyklopedii Teatru Polskiego"
Call for papers (deadline): 17 czerwca 2023
Szczegóły: na stronie internetowej.

CFP "Didaskalia": Kalekowanie sztuk performatywnych

Organizatorzy: "Didaskalia. Gazeta Teatralna"
Call for papers (deadline): 15 czerwca 2023
Szczegóły: na stronie internetowej.
Tekst prosty: na stronie internetowej.

Iluzje w teatrze /poza teatrem. Performans intermedialny od renesansu do dziś

Organizatorzy: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Call for papers (deadline): 16 lipca 2023
Termin: 13-14 września 2023
Szczegóły:w załączniku

Edukacja i widowiska w czasach Komisji Edukacji Narodowej

Organizatorzy: Instytut Stuki PAN, Wydział Pedagogiczny UW, Polska Kompania Teatralna
Call for papers (deadline): 20 kwietnia 2023
Termin: 5-6 czerwca 2023
Program: w załączniku
Szczegóły:w załączniku

Kto jest za czwartą ścianą? Teatr partycypacyjny

Organizatorzy: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Call for papers (deadline): 3 marca 2023
Termin: 25-26 kwietnia 2023
Szczegóły:na stronie internetowej.

CHANGE – NOW! The Warsaw conference on transformation in European theatre schools

Organizatorzy: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Call for papers (deadline): 31 grudnia 2022
Termin: 22-25 marca 2023
Szczegóły:w załączniku

Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum

Organizatorzy: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Termin: 7-8 grudnia 2022
Szczegóły:w załączniku

The animal on stage: cultural performances

Organizatorzy: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Termin: 15-16 listopada 2022
Szczegóły:w załączniku

19th edition of the International Conference on Theatrology in Banská Bystrica “THEATRE AND INTERFACES“

Organizatorzy: Faculty of Dramatic Arts, Academy of Arts in Banská Bystrica, Institute of Theatre and Film Research of The Art Research Centre of the Slovak Academy of Sciences
Call for papers (deadline): 26 września 2022 (termin przedłużony przez organizatorów)
Szczegóły: w załączniku
Formmularz zgłoszeniowy: w załączniku

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Po Wyspiańskim?”

Organizatorzy: Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego i Uniwersytet Śląski w Katowicach
Call for papers (deadline): 20 października 2022
Szczegóły: w załączniku

CFP "Performera" – "Tu zaszła zmiana w scenach… Polska scenografia teatralna XX i XXI wieku”

Organizatorzy: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, "Performer"
Call for papers (deadline): 3 lipca 2022
Szczegóły: w załączniku

Konferencja Naukowa Polski Molière

Organizatorzy: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Polska Kompania Teatralna
Termin: 13-14 czerwca 2022
Call for papers (deadline): 30 kwietnia 2022
Program: konferencji

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teatralność – Antyteatralność: Badania transdyscyplinarnei scenologiczne nad teatrem współczesnym: „Między nocą a dniem: transmigracje czasoprzestrzenne”

Organizatorzy: Instytut Neofilologii / Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (POLSKA), Uniwersytet Monasha (AUSTRALIA), Ambasada Republiki Argentyny w Polsce, Instytut Sztuk Scenicznych / Uniwersytet Buenos Aires (ARGENTYNA)
Termin: 4-8 kwietnia (ONLINE)
Call for papers (deadline): 15 marca 2022
Szczegóły:call for papers po polsku, call for papers po angielsku, call for papers po hiszpańsku

WĘGAJTY JAKO CZASOWNIK? krajobrazy ‧ społeczności ‧ pogranicza

Organizatorzy: Zakład Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Termin: 25-26 lipca 2022
Call for papers (deadline): 31 marca 2022
Szczegóły:call for papers oraz po angielsku

Exploring theatre within landscape

Organizatorzy: Zakład Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Termin: 20-21 czerwca 2022
Call for papers (deadline): 10 kwietnia 2022
Szczegóły: call for papers

Sapere auso. Stanisław Konarski i jego teatr

Organizatorzy: Polska Kompania Teatralna, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Pracownia Teatru Dawnego IS PAN
Termin: 15 listopada 2021, Teatr Collegium Nobilium
Szczegóły: program

THEATRE IN THE CHANGING WORLD AND TRANSFORMATIONS / METAMORPHOSIS OF THE THEATRE (18th edition of International Conference on Theatrology in Banská Bystrica)

Organizatorzy: Faculty of Dramatic Arts, Academy of Arts in Banská Bystrica
Termin: 26 – 27 listopada 2021, Banská Bystrica, Słowacja
Call for papers (deadline): 19 września 2021
Szczegóły: call for papers oraz formularz zgłoszeniowy

Kobiety z Witkacym w tle

Organizatorzy: Instytut Witkacego i Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Termin: 20-21 stycznia 2022
Call for papers (deadline): 30 października 2021
Szczegóły: call for papers oraz formularz zgłoszeniowy

"Contemporary Acting Techniques in Eurasian Theatre, Performance and Audiovisual Arts: Intercultural and Intermedia Perspective"

Organizatorzy: Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny UMK, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Bridges Foundation w ramach InlanDimensions International Arts Festival
Termin:28–30 września 2021/ 28-30 September 2021
Call for papers (deadline): 30 czerwca 2021/ 30 June 2021
Szczegóły: w załączniku

„zawsze fragment” TADEUSZ RÓŻEWICZ: NOWE ODCZYTANIA

Organizatorzy: Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski; Muzeum Teatru im. H. Tomaszewskiego we Wrocławiu
Termin: 15-16 listopada 2021
Call for papers (deadline): 20 października 2021
Szczegóły: call for papers oraz formularz zgłoszeniowy

Strefy KON/TAKTU- STREFY KON/FLIKTU jako narzędzie rozpoznawania współczesnej rzeczywistości kulturowej

Organizatorzy: Teatr Zagłębia,Uniwersytet Śląski/Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych oraz Katedra Performatyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Termin: 8-10 września 2021
Call for papers (deadline): 15 maja 2021
Szczegóły: call for papers

Teatr jako przestrzeń debaty i zmiany społecznej?

Organizatorzy: Studenckie Koło Teatrologiczne działające przy Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Termin:3-4 czerwca 2021
Call for papers (deadline): 30 kwietnia 2021
Szczegóły: call for papers

Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Teatrologów UŁ
Termin: 27-28 maja 2021
Call for papers (deadline): 18 kwietnia 2021
Szczegóły: call for papers i wydarzenie na Facebooku

Wiedza i niewiedza – współczesne praktyki produkcji i negacji wiedzy

Organizatorzy: Katedra Performatyki UJ
Termin: 28-30 kwietnia 2021
Call for papers (deadline): 30 stycznia 2021
Szczegóły: call for papers i formularz zgłoszeniowy

Teatralność – Antyteatralność: Badania transdyscyplinarne i scenologiczne nad teatrem współczesnym

Organizatorzy: Instytut Neofilologii, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Instituto de Artes del Espectáculo, Universidad de Buenos Aires
Termin: 16-18 grudnia 2020
Call for papers (deadline): 7 grudnia 2020
Szczegóły: call for papers w języku polskim, angielskim i hiszpańskim

Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana

Organizatorzy: Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury UJ we współpracy z Instytutem Badań Organizacji Kultury
Termin: 19-20 listopada 2020
Call for papers (deadline): 30 sierpnia 2020
Szczegóły: call for papers i formularz zgłoszeniowy

Visions and challenges of European theatre in the 21st century

Organizatorzy: Faculty of Dramatic Art, Academy of Arts in Banská Bystrica
Termin: 27-28 listopada 2020
Call for papers (deadline): 14 września 2020
Szczegóły: call for papers i formularz zgłoszeniowy

Wojtyła-Grotowski &. Religijny horyzont nowoczesnego teatru i dramatu w Polsce i na świecie

Organizatorzy: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
Termin: 12-14 listopada 2020
Call for papers (deadline): 15 czerwca 2020
Szczegóły: call for papers w języku polskim i angielskim

Autocenzura i cenzura. Nowe ujęcia

Organizatorzy: Redakcja „Didaskaliów”, Katedra Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ
Termin: styczeń 2021
Call for papers (deadline): 30 czerwca 2020
Szczegóły: call for papers w języku polskim i angielskim

Cyrk: genealogie, imaginaria, translacje

Organizatorzy: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Instytut Filologii Polskiej UMCS
Termin: 6-8 maja 2020 (uwaga, konferencja przeniesiona na 28-30 października 2020)
Call for papers (deadline): 23 marca 2020
Szczegóły: call for papers

33. Kongres SIBMAS – „Performing the future. Institutions and politics of memory”

Organizatorzy: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, współpraca: Instytut Kultury Polskiej UW
Termin: 2-5 czerwca 2020 (uwaga, kongres przeniesiony na 3-6 listopada 2020)
Call for papers (deadline): 20 lutego 2020
Szczegóły: call for papers, formularz zgłoszeniowy

Performatyka. Poza kanonem

Konferencja z warsztatami. Odsłona pierwsza: Resztki, ruiny, pozostałości, szczątki, piksele – archiwa możliwych przeszłości i przyszłości

Organizatorzy: Katedra Performatyki UJ, Koło Naukowe Performatyków UJ
Termin: 23-25 kwietnia 2020
Call for papers (deadline): 29 lutego 2020
Szczegóły: call for papers, opis warsztatów, formularz zgłoszeniowy

Teatr – pytanie o człowieka

Organizatorzy: Katedra Dramatu i Teatru KUL, Towarzystwo Naukowe KUL
Termin: 28-29 maja 2020
Call for papers (deadline): 29 lutego 2020
Szczegóły: zaproszenie

Wrocławski Zeittheater na tle współczesnego teatru zaangażowanego w Polsce i na świecie

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UWr
Termin: 6-7 listopada 2019
Call for papers (deadline): 7 października 2019
Szczegóły: zaproszenie, call for papers, formularz zgłoszeniowy, application form

Dyrektor przychodzi, dyrektor odchodzi... O sytuacjach "przejścia" w teatrze

Organizatorzy: Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego
Termin: 6-8 grudnia 2019
Call for papers (deadline): 31 października 2019
Szczegóły: call for papers

Teatralność – Antyteatralność: Badania transdyscyplinarne i scenologiczne nad teatrem współczesnym

Organizatorzy: Instytut Neofilologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Termin: 20-22 listopada 2019
Call for papers (deadline): 30 września 2019
Szczegóły: call for papers – wersja polska, angielska i hiszpańska

Connections. Between the word, the sound and the image: A Centery of Polish-Japanese Diplomatic Relations

Organizatorzy: Zakład Japonistyki UAM
Termin: 4-6 grudnia 2019
Call for papers (deadline): 30 czerwca 2019
Szczegóły: call for papers

Teatr Jana Dormana – poszukiwania, inspiracje, refleksje

Organizatorzy: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Termin: 13-15 grudnia 2019
Call for papers (deadline): 15 września 2019
Szczegóły: call for papers

Witkacy bez granic. 100 lat czystej formy

Organizatorzy: Muzuem Pomorza Środkowego w Słupsku, Instytut Witkacego
Termin: 18-20 września 2019
Call for papers (deadline): 30 czerwca 2019
Szczegóły: call for papers

90. urodziny Konrada Swinarskiego

Organizatorzy: Zuzanna Olbinska, Akademia Teatralna w Warszawie
Termin: 14-15 listopada 2019 roku
Call for papers (deadline): 15 września 2019
Szczegóły: call for papers

Czy tylko Reduta? Wspólnota – zespół – spółdzielnia twórcza – kolektyw w teatrze

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych
Termin: 20-22 września 2019 roku
Call for papers (deadline): 31 marca 2019
Szczegóły: call for papers

Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje

Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym w Instytucie Badań Literackich PAN, Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego
Termin: 15-16 maja 2019 roku
Call for papers (deadline): 14 kwietnia 2019
Szczegóły: call for papers

Teatr i dramat w więzieniu. Więzienie w teatrze i w dramacie

Organizatorzy: Zakład Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Termin: 22–23 listopada 2018
Call for papers (deadline): 5 października 2018
Szczegóły: na stronie, formularz zgłoszeniowy

Reducie na stulecie

Organizatorzy: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Termin: 17-18 stycznia 2019
Call for papers (deadline): 30 czerwca 2018
Szczegóły: call for papers

From Jerzy Grotowski to Krystian Lupa, the Impact of Polish Theatre in the World

Organizatorzy: Zakład Dramatu i Teatru Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Teatralna w Szanghaju, Narodowa Akademia Sztuki Teatru i Filmu w Sofii
Termin: 12-13 października 2018
Call for papers (deadline): 30 czerwca 2018
Szczegóły: call for papers

100 lat teatru w Toruniu

Organizatorzy: Zakład Dramatu i Teatru Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współorganizatorzy: Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, Towarzystwo Miłośników Torunia ToMiTo
Termin: 27-28 września 2018
Call for papers (deadline): 15 lipca 2018
Szczegóły: call for papers oraz formularz zgłoszeniowy

Re-writing dance modernism

Organizatorzy: Instytut Muzyki i Tańca, Uniwersytet Jagielloński
Termin: 21-22 września 2018
Call for papers (deadline): 15 czerwca 2018
Szczegóły: na stronie

Rethinking the mobilities of aesthetics

Organizatorzy: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Internationales Theaterinstitut Zentrum Deutschland
Termin: 12-13 października 2018
Call for papers (deadline): 20 czerwca 2018
Szczegóły: call for papers

Decentring European Vision(s)

Organizatorzy: EASTAP, European Association for the Study of Theatre and Performance
Termin: 25-27 października 2018
Call for papers (deadline): 15 czerwca 2018
Szczegóły: call for papers

Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku

Organizatorzy: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ oraz Polskie Towarzystwo Rusycystyczne
Termin: 17-18 września 2018
Call for papers (deadline): 31 maja 2018
Szczegóły: call for papers oraz karta zgłoszeniowa

Tendencies in contemporary theatre directing and theatre-directing education

Organizatorzy: Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts, Brno
Termin: 23-24 listopada 2018
Call for papers (deadline): 20 maja 2018
Szczegóły: na stronie

Dokumentacja przedstawień – między rejestracją a kreacją

Organizatorzy: Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Termin: 19-20 kwietnia 2018
Call for papers (deadline): 15 lutego 2018 (termin wydłużony do 4 marca 2018)
Szczegóły: call for papers oraz karta zgłoszeniowa

Humanistyka – kulturotwórcze perspektywy

Organizatorzy: Wydział Filologiczny UŁ
Termin: 26-27 kwietnia 2018
Call for papers (deadline): 31 stycznia 2018
Szczegóły: call for papers

Świat wartości w teatrze współczesnym

Organizatorzy: Katedra Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stowarzyszenie Twórczych Osobowości
Termin: 1 grudnia 2017
Call for papers (deadline): 30 października 2017
Szczegóły: call for papers

Komedia dell’arte. Tradycja – odczytania – przekształcenia

Organizatorzy: Studio Dono i Zespół Komparatystyki Teatru IN UP w Krakowie
Termin: 2 marca 2018
Call for papers (deadline): 29 grudnia 2017
Szczegóły: call for papers oraz karta zgłoszeniowa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kto to był Erwin Axer"

Organizatorzy: Wydział Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
Termin: 20-21 października 2017
Call for papers (deadline): 5 września
Szczegóły: call for papers

The Avant-Garde: Aesthetic Strategies and Participatory Art

Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Awangardą UJ, Cricoteka
Termin: 8-10 grudnia 2017
Call for papers (deadline): 15 września 2017
Szczegóły: call for papers

Politcs and Community Engagement in Doctoral Theatre Research

Organizatorzy: Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts, Brno
Termin: 3-4 listopada 2017
Call for papers (deadline): 31 maja 2017
Szczegóły: na stronie

Pułapki języka reprezentacji. Sztuka i praktyki instytucjonalne

Organizatorzy: Instytut Sztuki PAN
Termin: 12-13 czerwca 2017
Call for papers (deadline): 31 marca 2017
Szczegóły: call for papers

Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa/Contemporary Drama and Theater in the Face of War, Violence and Refugeeism

Organizatorzy: Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem w Europie Środkowo-Wschodniej, Katedra Studiów Interkulturowych Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW
Termin: 25-26 listopada 2017
Call for papers (deadline): 15 czerwca 2017
Szczegóły: call for papers po polskiu i angielsku

„Zaglądać tam, gdzie patrzenie wzbronione”. Tabu w teatrze i dramacie współczesnym

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Teatrologów UŁ, Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego
Termin: 5-6 maja 2017
Call for papers (deadline): 10 kwietnia 2017
Szczegóły: call for papers i karta zgłoszeniowa

Giessen i inni – trans-dyscyplinarne nauczanie teatru

Organizatorzy: Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
Termin: 4-5 lipca 2017 podczas 9. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF w Warszawie
Call for proposals (deadline): 30 kwietnia 2017
Szczegóły: zaproszenie w języku polskim i angielskim oraz formularz zgłoszeniowy w języku polskim i angielskim

Adam Didur. Droga artystyczna przez Metropolitan Opera do Bytomia

Organizatorzy: Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ
Termin: 11-12 maja 2017
Call for papers (deadline): 25 marca 2017
Szczegóły: zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy

Nostalgia w literaturze i sztuce

Organizatorzy: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM, Zakład Komparatystyki Literacko-Kulturowej
Termin: 14-16 września 2017
Call for papers (deadline): 31 marca 2017
Szczegóły: zaproszenie, informacja oraz ankieta

Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru

Organizatorzy: Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ
Termin: 18-19 maja 2017
Call for papers (deadline): 31 marca 2017
Szczegóły: zaproszenie oraz karta zgłoszenia

Reżyserzy scen krakowskich lat 1945-1989; znani, mniej znani, godni przypomnienia

Organizatorzy: Pracownia Dramatu i Teatru IFP UP im. KEN w Krakowie, Zespół Komparatystyki Teatru IN UP im. KEN w Krakowie
Termin: 19-20 października 2017
Call for papers (deadline): 30 kwietnia 2017
Szczegóły: call for papers

Warszawa dwudziestolecia międzywojennego w powojennym i współczesnym teatrze. Inspiracje – nawiązania – kontynuacje

Organizatorzy: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Termin: 8-9 listopada 2017
Call for papers (deadline): 30 czerwca 2017
Szczegóły: call for papers

Teatr w przestrzeni miejskiej

Organizatorzy: Katedra Dramatu i Teatru KUL, Zakład Teatrologii UMCS, Akademia Teatralno-Wokalna Jerzego Turowicza, Fundacja tanTHEO
Termin: 20-21 kwietnia 2017
Call for papers (deadline): 17 lutego 2017
Szczegóły: call for papers

Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte. (Re)interpretacje

Organizator: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Termin: 3-4 kwietnia 2017
Call for papers (deadline): 28 lutego 2017
Szczegóły: call for papers

Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze i performansie. Głosy tradycji i współczesności w Kanadzie i na Górnym Śląsku w Polsce

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Fraser Valley w Kanadzie
Termin: 26-28 kwietnia 2017
Call for papers (deadline): 31 grudnia 2016
Szczegóły: call for papers

Strindberg and the western canon

Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński
Termin: 1-4 czerwca 2017
Call for papers (deadline): 19 lutego 2017
Szczegóły: zaproszenie i informacje organizacyjne

Tadeusz Kudliński. Aksjologia i nowoczesność: wojna, historia, literatura, teatr

Organizatorzy: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Literatury XX wieku, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Termin: 8 listopada 2016
Call for papers (deadline): 8 października 2016
Szczegóły: https://portal.uw.edu.pl/web/wydzial-polonistyki/konferencje/

Jerzy Jarocki, artysta i pedagog

Organizator: Wydział Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Termin: 2-3 grudnia 2016
Call for papers (deadline): 15 września 2016
Zgłoszenia: ewa.gawlowska@pwst.krakow.pl

Dramat poetycki od-nowa

Organizatorzy: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza Muzeum Lubelskiego
Termin: 25-26 października 2016
Call for papers (deadline): 30 czerwca 2016
Szczegóły: zaproszenie i informacje organizacyjne

Tropy mnemoniczne. Kultury i języki mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie współczesnej

Organizatorzy: Katedra Dramatu i Teatru w Instytucie Kultury Współczesnej oraz Zakład Italianistyki w Katedrze Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
Termin: 7-8 października 2016
Call for papers (deadline): 10 czerwca 2016
Szczegóły: informacje organizacyjne

Związki szczególne. Znaczenie relacji interpersonalnych dla twórczości i badań nad sztuką

Organizatorzy: Samorząd Doktorantów Instytutu Sztuki PAN
Termin: 16-17 czerwca 2016
Call for papers (deadline): 26 lutego 2016
Szczegóły: informacje organizacyjne

Być jak Byrscy. Pedagogika i edukacja teatralna, teatroterapia

Organizatorzy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
Termin: 23-24 maja 2016
Call for papers (deadline): 30 marca 2016
Szczegóły: informacje organizacyjne

Adam Didur. Konferencja naukowa w 70. rocznicę śmierci

Organizatorzy: Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego
Termin: 13-14 maja 2016
Call for papers (deadline): 10 marca 2016
Szczegóły: informacje organizacyjne

Popular music theatre under socialism. Operettas and musicals in the Eastern European States 1945 to 1990

Organizatorzy: Centrum Kultury Popularnej i Muzyki Uniwersytetu we Freiburgu, Instytut Muzykologii Uniwersytetu w Wiedniu
Termin: 24-25 lutego 2017
Call for papers (deadline): 31 maja 2016
Szczegóły: informacje organizacyjne

Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie. Aktor

Organizatorzy: Katedra Dramatu i Teatru UŁ
Termin: 11-12.04.2016
Call for papers (deadline): 28.02.2016
Szczegóły: http://www.spektakljakowydarzenie.wordpress.com//

Vom Gipfel der Alpen… Dramat i teatr szwajcarski XX i XXI wieku / Vom Gipfel der Alpen… Das schweizerische Drama und Theater im 20. und 21. Jahrhundert

Organizatorzy: Katedra Dramatu i Teatru UŁ, Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii UŁ
Termin: 09-11.06.2016
Call for papers (deadline): 15.03.2016
Szczegóły: https://schweizkonferenz2016.wordpress.com//

Medycyna w filmie i teatrze

Organizatorzy: Wydział I Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
Termin: 17-18.11.2016
Call for papers (deadline): 15.07.2016
Szczegóły: informacje organizacyjne

Maska – między rytuałem, teatrem i literaturą

Organizatorzy: Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Termin: 24.05.2016
Call for papers (deadline): 15.03.2016
Szczegóły: informacje organizacyjne

W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj

Organizator: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Termin: 9-10.05.2016
Call for papers (deadline): 29.02.2016
Szczegóły: informacje organizacyjne

Metateksty i parateksty teatru i dramatu (od antyku do współczesności)

Organizatorzy: Katedra Filologii Klasycznej i Katedra Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
Termin: 17-18.03.2016
Call for papers (deadline): 31.12.2015
Szczegóły: informacje organizacyjne

Ryszard Bolesławski, jego twórczość i jego czasy

Organizatorzy: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Termin: 19-21.05.2016
Call for papers (deadline): 1.03.2016
Szczegóły: informacje organizacyjne

Teatr warty przypomnienia / Le théâtre à (re)découvrir

Organizatorzy: Katedra Kultur i Literatur Romańskich KUL, Zakład Teatrologii UMCS, Muzeum Lubelskie
Termin: 17-19.05.2016
Call for papers (deadline): 15.12.2015
Szczegóły: informacje organizacyjne

Performowanie metapolis. Strategie (auto)kreacyjne w ponowoczesnym mieście

Organizator: Katedra Dramatu i Teatru Instytutu Kultury Współczesnej UŁ oraz Polskie Stowarzyszenie Strategii Twórczych
Termin: 7-8.12.2015
Call for papers (deadline): 15.11.2015
Szczegóły: http://psst.edu.pl/

Practising Tradition in Performer Training: a Critical Approach

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław
Termin: 28-31.01.2016
Call for papers (deadline): 11.10.2015
Szczegóły: https://performertrainingplatform.wordpress.com/upcoming-events/wroclaw-2016/

Nikt mnie nie zna, czyli Wyspiański niekanoniczny

Organizator: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Termin: 7-8.12.2015
Call for papers (deadline): 30.10.2015
Szczegóły: informacje organizacyjne

East Asian Theatres: Traditions – Inspirations – European / Polish Contexts

Organizatorzy: Polish Institute of World Art Studies in Warsaw and Manggha Museum of Japanese Art and Technology in Krakow
Termin: 20-22.10.2015
Call for papers (deadline): 30.06.2015
Szczegóły: http://www.world-art.pl/konferencje_przygotowywane.html

Ciało – muzyka – performans

Organizator: Zakład Estetyki oraz Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego
Termin: 22-23.10.2015
Call for papers (deadline): 15.07.2015
Szczegóły: https://www.facebook.com/events/868457736553328/

Current Challenges in Doctoral Theatre Research
The International Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and Theory

Organizator: Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts (DIFA JAMU), Brno, Czechy
Termin: 20-21.11.2015
Call for papers (deadline): 20.05.2015
Szczegóły: http://icds.jamu.cz/

Duchy teatru

Organizatorzy: Teatr Łaźnia Nowa i Katedra Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Termin: 1-2.06.2015
Call for papers (deadline): 15.04.2015
Szczegóły: informacje organizacyjne

Rozpoznane. Przedstawione. Nazwane. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizator: Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Termin: 27-28.05.2015
Call for papers (deadline): 30.03.2015
Szczegóły: http://polskidramat.pl/rozpoznane-przedstawione-nazwane-swiat-w-polskiej-dramaturgii-najnowszej/

Negotiating Space for (Dis)Ability in Drama, Theatre, Film and Media

Organizator: Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Termin: 25-27.09.2015
Call for papers (deadline): 15.05.2015
Szczegóły: https://lodzconference.wordpress.com

W stronę kulturowej antropologii teatru i filmu. Artyści sceny i ekranu lat 30. XX wieku Europy Środkowo-Wschodniej – syntezy, kontynuacje, rewizje, interpretacje

Organizator: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
Termin: 22.05.2015
Call for papers (deadline): 10.05.2015
Szczegóły: http://ksi.uw.edu.pl/konferencje

Memory and Theatre: performing the archive

Organizator: The International Federation of Theatre Research
Termin: 2-5.05.2015, Tangier, Maroko
Call for papers (deadline): 31.01.2015
Szczegóły: http://www.firt-iftr.org/item/399-call-for-papers-memory-and-theatre-performing-the-archive-an-international-conference-tangier-tetouan-morocco-2-3-4-5-may-2015

Raumdimensionen in der zeitgenössischen Dramatik

Organizatorzy: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Friedrich Hebbel-Gesellschaft
Termin: 23-25.04.2015, Kościelisko
Call for papers (deadline): 31.01.2015
Szczegóły: informacje organizacyjne

Teatr jako miejsce spotkania: polsko-niemiecki transfer kulturowy

Organizator: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Termin: 7-8.03.2015
Call for papers (deadline): 7.01.2015
Szczegóły: informacje organizacyjne

Rozwój systemów organizacji teatrów w Europie

Organizatorzy:
Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych
Termin: 11-12.06.2015
Call for papers (deadline): 30.12.2014
Szczegóły: informacje organizacyjne

Reform and Transition in Medieval and Early Modern Performative Culture (International Medieval Congress, Leeds 2015)

Organizatorzy: Institute for Medieval Studies, University of Leeds; Historisches Institut, Universität Mannheim; Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
Termin: 6-9.07.2015
Call for papers (deadline): 1.09.2014
Szczegóły: zaproszenie

1968/prl/teatr

Organizatorzy: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Katedra Teatru i Dramatu UJ, redakcja „Didaskaliów”
Termin: 17-18.11.2014
Call for papers (deadline): 30.09.2014
Szczegóły: http://www.instytut-teatralny.pl/projekty/1968-prl-teatr

Teatr wśród mediów

Organizator: Zakład Dramatu i Teatru Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Termin: 16-17.10.2014
Call for papers (deadline): 10.07.2014
Szczegóły: zaproszenie

Między filmem a teatrem III. Na granicy: środkowoeuropejska przestrzeń kulturowa

Organizatorzy:
Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych, Instytut Filogii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
Zakład Dydaktyki Literatury, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
Teatr Polski we Wrocławiu
Termin: 20-21.11.2014
Call for papers (deadline): 30.09.2014
Szczegóły: informacje organizacyjne

Kabaret – poważna sprawa?

Organizatorzy: Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
oraz Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Termin: 3-4.10.2014
Call for papers (deadline): 30.06.2014
Szczegóły: informacje organizacyjne

Current Issues in Performance Analysis

In memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba
Organizator: Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts (JAMU), Brno, Czech Republic
Termin: 21-22.11.2014
Call for papers (deadline): 27.06.2014
Szczegóły: informacje organizacyjne

Teatr historii lokalnych

Organizator: Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Termin: 24-25.09.2014
Call for papers (deadline): 30.06.2014
Szczegóły: informacje organizacyjne

Nowy Cyrk i sztuka w przestrzeni publicznej

Organizatorzy: Zakład Teatrologii UMCS (Lublin), Stowarzyszenie Kejos (Wrocław), Carnaval Sztuk – Mistrzów
Termin: 23-25.07.2014
Call for papers (deadline): 20.06.2014
Szczegóły: informacje organizacyjne

Shakespeare 450, czyli jak nam się podoba

Organizator: Instytut Sztuki PAN
Termin: 23.04.2014
Szczegóły: program

Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później

Organizator: Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Termin: 28-29.05.2014
Call for papers (deadline): 28.02.2014
Szczegóły: informacje organizacyjne

Film wobec teatru – teatr wobec filmu

Organizator: Instytut Sztuki PAN
Termin: 24-25.04.2014
Call for papers (deadline): 14.02.2014
Szczegóły: informacje organizacyjne, program

Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II

Organizatorzy:
Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
Institut für Slawistik, Friedrich-Schiller-Universität w Jenie
Termin: 22-23.10.2014
Call for papers (deadline): 30.04.2014
Szczegóły: informacje organizacyjne

Literatura prze-pisana

Organizator: Katedra Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego
Termin: 14-16.04.2014
Call for papers (deadline): 15.01.2014
Szczegóły: zaproszenie, informacje organizacyjne

Nikt mnie nie zna, czyli Fredro niekanoniczny

Organizator: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
Termin: 5-6.12.2013
Call for papers (deadline): 30.10.2013
Szczegóły: http://www.instytut-teatralny.pl/kalendarium/nikt-mnie-nie-zna-czyli-fredro-niekanoniczny_2013-12-06

Odsłony polskiej scenografii: między XX a XXI wiekiem

Organizator: Katedra Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ oraz Katedra Scenografii Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie
Termin: 3-4.12.2013
Call for papers (deadline): 20.10.2013
Szczegóły: program konferencji

Praktyki teatralne Wsiewołoda Meyerholda

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
Termin: 3-5.10.2013
Szczegóły: program konferencji

Occupy Antigone. Tradition, Transition and Transformation in Performance

Organizator: Ghent University Research Center Studies in Performing Arts and Media, Belgia
Termin: 18-19.03.2014
Call for papers (deadline): 31.08.2013
Szczegóły: program konferencji

Corporeal Computing: A Performative Archaeology of Digital Gesture

Organizator: University of Surrey, Guildford, Wielka Brytania
Termin: 2-3.09.2013
Call for papers (deadline): 3.05.2013
Szczegóły: www.ias.surrey.ac.uk/workshops/corpcom/cfp.php

Edukacja w teatrze / Vzdelávanie divadlom

Organizator: Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Słowacja
Termin: 21-22.05.2013
Call for papers (deadline): 31.03.2013
Szczegóły: http://www.vzdelavaniedivadlom.ukf.sk/publicita-konferencia.htm

Święto wiosny – wiosna modernizmu europejskiego

Konferencja w stulecie Święta wiosny Strawińskiego/Niżyńskiego
Organizatorzy: Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Łodzi i Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
Termin: 8-9.05.2013
Szczegóły: program konferencji

Teatr staropolski a kultura współczesna

Konferencja zorganizowana w dziesiątą rocznicę śmierci prof. Juliana Lewańskiego
Organizatorzy: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa
Termin: 22-24.04.2013
Szczegóły: program konferencji