Polskie Towarzystwo Badań TeatralnychPublikacje z zakresu badań teatralnych wydane przez polskich autorów w językach obcych

Poniższe zestawienie jest sporządzane na podstawie katalogów Biblioteki Narodowej oraz kwerend własnych. Uzupełnienia prosimy zgłaszać na adres PTBT: badania.teatralne@gmail.com. Zestawienie nie uwzględnia wydań dwujęzycznych (w języku polskim i obcym), które są odnotowane na liście Publikacje.

ROK 2023

 1. Crisis and Communitas: Performative Concepts of Commonality in Arts and Politics / ed. by Dorota Sajewska, Małgorzata Sugiera. – London: Routledge, 2023.
 2. Look Around. Sense Around, Touch Around, Hear Around / Zuzanna Berendt, Ludomir Franczak, Magdalena Franczak, Michał Fronk, Anna Majewska, Sára Märc, Ida Ślęzak. Warszawa: – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2023.
 3. On time. Essays in Honour of Professor Jerzy Limon / red. Agnieszka Żukowska, Jean Ward, Maria Fengler. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2023.

ROK 2022

 1. A history of Polish theatre / ed. by Katarzyna Fazan, Michal Kobialka, Bryce Lease. – Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
 2. In the Maze of Culture / ed. by Przemysław Rotengruber and Juliusz Tyszka. – Poznań: Kontekst Scientific Publisher, 2022.
 3. Włodzimierz Staniewski and the Phenomenon of “Gardzienice” / ed. by S.E. Gontarski, Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Kręglewska. – London: Routledge, 2022.

ROK 2020

 1. A Cruel Theatre of Self-Immolations: Contemporary Suicide Protests by Fire and Their Resonances in Culture / Grzegorz Ziółkowski, transl. by Jan Szelągiewicz. – Abingdon: Routledge, 2020.
 2. This treasure of theatre: Shakespeare and the arts from the early modern period to the twenty-first century. Essays in honour of Professor Jerzy Limon / red. Marta Gibińska, Małgorzata Grzegorzewska, Jacek Fabiszak, Agnieszka Żukowska. – Gdańsk: słowo/obraz terytoria, Fundacja Terytoria Książki, 2020.

ROK 2019

 1. Łódź Celebrates Ira Aldridge (1807–1867), the First Black Shakespeare Tragedian / ed. by Krystyna Kujawińska Courtney, Magdalena Cieślak, Agnieszka Rasmus, Monika Sosnowska. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 [książka dostępna online].
 2. Necroperformance. Cultural Reconstructions of the War Body / Dorota Sajewska. – Zurich – Warsaw: Diaphanes, Zbigniew Raszewski Theatre Institute, 2019.
 3. Performing Poland. Rethinking Theatres and Histories / Dariusz Kosiński. – Aberystwyth: Performance Research Books, 2019.

ROK 2018

 1. Colossus. How Shakespeare still bestrides the cultural and literary world / Sylwia J. Wojciechowska, Aeddan Shaw. – Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, 2018.
 2. Dolls and puppets: contemporaneity and tradition / ed. by Kamil Kopania. – Białystok: The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art. The Department of Puppetry Art in Białystok, 2018.
 3. East Asian Theatres. Traditions – inspirations – European/Polish contexts / edited by Maurycy Gawarski, Beata Kubiak Ho-Chi, Ewa Rynarzewska. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, 2018.

ROK 2017

 1. From the Elitist to the Popular. Transformations of Opera and its Audiences from “Daphne” to “Tommy” / Małgorzata Rychert. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.
 2. El texto dramático y las artes visuales. El teatro español del Siglo de Oro y sus Herederos en los siglos XX y XXI / eds. Urszula Aszyk, Juan Manuel Escudero Baztánem, Marta Piłat-Zuzankiewicz. – New York: IDEA/IGAS, 2017.
 3. Fuera de contexto. Obras dramáticas, motivos y mitos españoles en el teatro polaco / Urszula Aszyk. – Varsovia: Museo de la Historia del Movimiento Popular Polaco, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, 2017.
 4. La realisation dramaturgique du pictural dans l'oeuvre theatrale de Michel de Ghelderode / Judyta Niedokos. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.
 5. Shakespeare. His infinite variety: celebrating the 400th anniversary of his death / edited by Krystyna Kujawińska Courtney, Grzegorz Zinkiewicz. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
 6. Structures pirandelliennes dans le théâatre français 1920-1950 / Halina Sawecka. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.
 7. Teatro como espejo del teatro / eds. Urszula Aszyk, Jose Romera Castillo, Karolina Kumor, Kamil Serugą. – Madrid: Verbum, 2017
 8. .
 9. The musical is back: how has the genre evolved and where is it now? Exceptional movie musicals of the 21st century / Olga Kwaczyńska. – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Nowa Strona, 2017.

ROK 2016

 1. Comment se dispute-t-on?: la gestion des disputes dans le théâtre de Bernard-Marie Koltès / Adrianna Naruk. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016.
 2. Das Spektakel der Gewalt – die Gewalt des Spektakels: Angriff und Flucht in deutschsprachigen Theatertexten zwischen 9/11 und Flüchtlingsdrama / Artur Pełka. – Bielefeld: transcript, 2016.
 3. Gombrowicz-Beckett. Beckett-Gombrowicz: A Comparative Inter-modal Study / Bartosz Lutostański. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016.
 4. Grotowski's bridge made of memory: embodied memory, witnessing and transmission in the Grotowski work / Dominika Laster. – Calcutta, London, New York: Seagull Books, 2016.
 5. Joined Forces. Audience Participation in Theatre / ed. Anna R. Burzyńska. – Berlin: Alexander Verlag, 2016.
 6. Platform. East European Performing Arts Companion / ed. by Joanna Krakowska and Daria Odija. – Lublin-Warsaw: Adam Mickiewicz Institute; Centre for Culture in Lublin; Institute of Arts of the Polish Academy of Sciences; City of Lublin, 2016.
 7. Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Vol. 2: Teatro / eds. Joanna Wilk-Racięska, Katarzyna Gutkowska-Ociepa, Marta Kobiela-Kwaśniewska. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
 8. Sovremennaja russkaja i ukrainskaja drama v pole intermedial'nyh strategij / red. Natalia Maljutina, Agnieszka Lis-Czapiga. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016.
 9. Stage histories: post-war British historical drama / Paweł Schreiber. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016.
 10. The Theatre of Romeo Castellucci and Socìetas Raffaello Sanzio: From Icon to Iconoclasm, From Word to Image, From Symbol to Allegory / Dorota Semenowicz. – New York: Palgrave Macmillan US, 2016.
 11. Theater als Begegnungsort / Hg. Michał Jamiołkowski, Nina Oborska, Krzysztof Tkaczyk. – Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
 12. The early modern (re)discovery of "overhuman" potential: Marlowe's and Shakespeare's over-reachers in the light of Nietzsche's philosophy / Katarzyna Burzyńska. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.
 13. The theatre and religious drama nowadays / ed. Anna Podstawka. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.

ROK 2015

 1. Classical Antiquity on Communist Stage in Poland. Ancient Theatre as an Ideological Medium: A Critical Review / ed. Elżbieta Olechowska. – Warszawa: Wydział „Artes Liberales“, Uniwersytet Warszawski, 2015.
 2. El teatro español como objeto de estudios a comienzos del siglo XXI eds. Urszula Aszyk, Karolina Kumor, Marta Piłat-Zuzankiewicz. – Warszawa: Wydawnictwo Instytut Stydiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2015.
 3. Jerzy Grotowski’s Journeys to the East / Zbigniew Osiński. – London-New York: Routledge, 2015.
 4. Painted devils, siren tongues: the semiotic universe of Jacobean tragedy / Justyna Laura Galant. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.
 5. Selected drama and verse / Franciszka Urszula Radziwiłłowa / ed. by Patrick John Corness and Barbara Judkowiak, transl. by Patrick John Corness, transl. editor Alina Zwierzyńska-Coldicott, introduction by Barbara Judkowiak. – Toronto and Tempe: Iter Academic Press and the Arizona Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2015.
 6. Shakespeare in the Lublin Theatre in the 19th and 20th centuries / Elżbieta Stoch. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.
 7. Tadeusz Kantor: walking a tightrope / Krystyna Czerni. – Kraków: Centre for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor Cricoteka, 2015.
 8. Téo Spychalski: dépassement scénique du littéraire / Renata Jakubczuk. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.