Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych