Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, pragnąca czynnie realizować cele Towarzystwa i mogąca wykazać się działalnością naukową, popularyzatorską, dokumentacyjną, edytorską, edukacyjną w zakresie szeroko rozumianej wiedzy o teatrze i innych sztukach performatywnych. Podstawą zapisu jest wypełniona deklaracja członkowska (DOC, PDF), przesłana na adres PTBT (kontakt) i zatwierdzona przez Zarząd.

Roczna składka członkowska, zgodnie z decyzją Walnego Zebrania PTBT z dnia 23 kwietnia 2016 roku, wynosi 100 zł (pracownicy emerytowani i doktoranci 50 zł). Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:
40 2030 0045 1110 0000 0248 2100
Bank BGŻ BNP Paribas, I Oddział Warszawa

Lista członków-założycieli PTBT

PTBT liczy obecnie (styczeń 2024) 214 członków.