Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

I Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych

GARDZIENICE, 25-27 X 2013

Nowe kierunki badań teatralnych. W stulecie teatrologii w Polsce

We współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

Uczestnicy poszczególnych paneli dyskusyjnych

1. Skoro go nie ma: Mitologie teatrologii (prowadzenie Wojciech Dudzik, UW)

2. Z jakim przestajesz, takim się stajesz: Badania teatralne i ich subdyscypliny (prowadzenie Dobrochna Ratajczakowa, UAM)
3. Wet za wet: Praktyka i teoria w polskich badaniach teatralnych (prowadzenie Dariusz Kosiński, UJ / Instytut im. Jerzego Grotowskiego)
4. Dom otwarty: Badania teatralne i PTBT – cele, projekty, zadania (prowadzenie Małgorzata Leyko, UŁ)

Udział w Zjeździe w charakterze dyskutantów zgłosiło 48 osób.
Tematy wypowiedzi uczestników poszczególnych paneli dyskusyjnych oraz cały program Zjazdu znajdują się w zakładce Program.