Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

Lista członków-założycieli Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, uczestników zebrania założycielskiego w dniu 23.04.2012 w Warszawie

 1. Urszula Aszyk-Bangs (Uniwersytet Warszawski)
 2. Marek Bielacki (Uniwersytet Łódzki)
 3. Maria Olga Bieńka (Instytut Sztuki PAN)
 4. Jarosław Cymerman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
 5. Marek Dębowski (Uniwersytet Jagielloński)
 6. Wojciech Dudzik (Uniwersytet Warszawski)
 7. Krystyna Duniec (Instytut Sztuki PAN)
 8. Michał Fijałkowski (Akademia Teatralna)
 9. Dorota Fox (Uniwersytet Śląski)
 10. Anna Hannowa (Teatr Polski, Wrocław)
 11. Patryk Kencki (Instytut Sztuki PAN)
 12. Agnieszka Koecher-Hensel (Instytut Sztuki PAN)
 13. Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński / Instytut im. Jerzego Grotowskiego)
 14. Joanna Krakowska (Redakcja „Dialogu” / Instytut Sztuki PAN)
 15. Tomasz Kubikowski (Akademia Teatralna / Teatr Narodowy)
 16. Anna Kuligowska-Korzeniewska (Akademia Teatralna / Uniwersytet Łódzki)
 17. Danuta Kuźnicka (Instytut Sztuki PAN)
 18. Małgorzata Leyko (Uniwersytet Łódzki)
 19. Jacek Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski)
 20. Piotr Morawski (Redakcja „Dialogu”)
 21. Maria Napiontkowa (Instytut Sztuki PAN)
 22. Piotr Olkusz (Redakcja „Dialogu” / Uniwersytet Łódzki)
 23. Zbigniew Osiński (Akademia Teatralna / Uniwersytet Warszawski)
 24. Ewa Partyga (Instytut Sztuki PAN)
 25. Marta Zembrzuska (Muzeum Teatralne, Warszawa)