Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych

Plakat (wersja PDF)