Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych