Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych