Polskie Towarzystwo Badań TeatralnychForum Teatrologów

Forum Teatrologów to inicjatywa, która ma na celu integrację badaczy teatru, tańca i innych sztuk performatywnych, będących na początku swojej drogi zawodowej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na www.ForumTeatrologow.pl, gdzie możemy się poznać, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach badawczych, dyskutować i dzielić się wiedzą. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem Forum i rejestrację.

W dniach 25-26 listopada 2016 roku w Instytucie Teatralnym w Warszawie odbyło się spotkanie w gronie studentów, doktorantów i młodych badaczy z całej Polski, z którego relację można przeczytać poniżej: W pierwszym Forum Teatrologów wzięło udział 37 osób – studentów, doktorantów i pracowników ośrodków naukowych z całej Polski (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Lublin, Opole). Wśród uczestników byli zarówno młodzi badacze sztuk performatywnych, w tym teatru dramatycznego, teatru lalek i tańca, jak i praktycy. Podczas dwóch dni wypełnionych dyskusjami, szkoleniami i ćwiczeniami udało się wyznaczyć pola zainteresowań młodych teatrologów oraz nawiązać sieć kontaktów, czego efektem jest powstanie kilku grup roboczych. Dzięki zaproszonym gościom (prof. Małgorzata Sugiera, Anna Galas, dr Agata Łuksza, Karolina Wycisk) uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę na temat grantów krajowych i międzynarodowych oraz możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi. Bardzo ważna – także w kontekście planów rozwoju PTBT – była prezentacja dr Dominiki Łarionow na temat funkcjonowania grup roboczych w ramach FIRT, która stanowiła dla nas punkt odniesienia przy tworzeniu zrębów własnych zespołów badawczych. Temu konstruktywnemu podejściu towarzyszyła refleksja krytyczna i rozmowa o sensie i przyszłości pisania o teatrze, którą przeprowadziliśmy w nieznanej w Polsce formule dyskusji demokratycznej i „samomoderującej” zwanej „Long Table”. Udało nam się osiągnąć dwa zakładane cele. Po pierwsze, doprowadziliśmy do spotkania młodych badaczy z różnych ośrodków w innej, niż konferencyjna, formule. Po drugie, dzięki wyrównaniu poziomu wiedzy na temat możliwości finansowania badań, wytworzyła się atmosfera sprzyjająca powstawaniu inicjatyw badawczych ponad panującymi podziałami na ośrodki i subdyscypliny. Oczywiście, nie zdołaliśmy poruszyć wszystkich istotnych dla młodego pokolenia spraw i problemów. Uczestnicy wyrazili potrzebę ponownego spotkania, a jedną z propozycji była organizacja kolejnego Forum przy okazji III Zjazdu PTBT w 2017 roku. Organizatorzy bardzo dziękują Instytutowi Teatralnemu za udostępnienie sali i opłacenie noclegów dla uczestników spoza Warszawy, a także okazaną serdeczność i wiarę w sens tego spotkania. Bardzo ważne jest dla nas także to, że Forum odbyło się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Jest to znak dla młodych badaczy, że nie działają w próżni i że droga do współpracy między uczestnikami Forum a Towarzystwem jest otwarta. Podpisali: Martyna Friedla, Stanisław Godlewski, Małgorzata Jabłońska, Justyna Michalik i Zofia Smolarska.

Szczegółowy raport dostępny jest w formie pliku pdf.

Więcej o idei Forum w naszym Manifeście.

Pytania i uwagi prosimy kierować na adres: forumteatrologow@gmail.com.

Forum Teatrologów działa w ramach Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.